Etiška darbdavystė, aplinkos apsauga, atsakinga veikla, etiška veikla rinkoje.

Socialinė atsakomybė

Lietuvos energetikos sektoriaus įmonė „Baltpool“ užtikrina skaidrią, patikimą ir lygiateisišką didmeninę energijos išteklių prekybą bei objektyvią kainą biržoje. „Baltpool“ veiklos išskirtinumas įpareigoja prisiimti atsakomybę už sprendimų bei veiklos poveikį visuomenei ir aplinkai, todėl socialinė atsakomybė yra „Baltpool“ misijos dalis. Mes tikime, kad tik atsakinga organizacija gali sukurti pridėtinę vertę visuomenei.

„Baltpool“ yra už etišką darbdavystę ir veiklą rinkoje, aplinkos apsaugą ir atsakingą požiūrį į visuomenę.  

Etiška veikla rinkoje.

Rinkos dalyviams užtikriname patikimą, skaidrią, lygiateisišką prekybą. Veikdami efektyviai, užsitarnavome klientų, vadovų ir akcininkų pasitikėjimą.

Etiška darbdavystė.

Įmonės didžiausias turtas – motyvuoti darbuotojai. Darbuotojams kuriame šeimai palankias darbo sąlygas, skatiname mokytis ir tobulėti, visapusiškai įsiraukti į bendrovės veiklą.

Aplinkos apsauga:

Verslo įtaka aplinkosaugai ir socialinei gerovei yra labai didelė. Kasdienėje veikloje darome viską, kad prisidėtume gamtos išsaugojimo: perdirbame popierių, skaitome elektroninę žiniasklaidą, rūšiuojame šiukšles, reprezentacinėms dovanoms pagaminti naudojame draugiškus aplinkai produktus.
 

Tapti biržos dalyviu - paprasta

Sužinokite daugiau

Biokuro biržoje prekiaujama biokuru, kurio kiekis nustatomas energetine verte – tonomis naftos ekvivalento.